Algemene Voorwaarden powerwalking-doetinchem.nl

 

 • De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor kleding en goed ondersteunende schoenen. Geadviseerd wordt om hardloopschoenen te dragen tijdens de training en comfortabel zittende kleding waarin je goed kunt bewegen.
 • Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor zichtbare / reflecterende kleding bij het trainen in schemer of donker. Denk hierbij aan een flecterend hesje voorzien van verlichting.
 • powerwalking-doetinchem.nl / powerwalking trainer(s) behoudt zich het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Deelnemers zijn zich er van bewust dat de lessen in de buitenlucht worden gegeven. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte / koude, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op zon- en feestdagen, door onvoorziene omstandigheden en incidenteel in vakantieperioden vervallen de trainingen. Bij afgelasting op zon- en feestdagen, vakantie of onvoorziene omstandigheden vindt er geen restitutie plaats.
 • De betalingen na de proefles, bij definitieve aanmelding, zal geschieden via een Rabobank betaalverzoek. Dit betaalverzoek geschied op ieder 1e van de maand tot wederopzegging van uw contract. Het Rabobank betaalverzoek moet binnen 3 dagen na ontvangst betaald worden. Bij te laat of niet betaald kunnen we u uitsluiten van deelname.
 • Het opzeggen van uw contract dient schriftelijk en 1 maand voor de 1e van de laatst betaalde maand te geschieden. Uw schriftelijke opzegging sturen aan info@powerwalking-doetinchem.nl. Na ontvangst van uw schriftelijke opzegging ontvangt u een bevestiging per mail van powerwalking-doetinchem.nl.
 • Deelname aan een powerwalking training geschiedt geheel op eigen risico. powerwalking-doetinchem.nl / powerwalking trainer(s) is/zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer(s) mochten oplopen of ten gevolge van een training.
 • Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is powerwalking-doetinchem.nl / powerwalking trainer(s) niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door powerwalking-doetinchem.nl / powerwalking trainer(s) georganiseerde activiteiten.
 • Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten hebt, wordt sterk aangeraden om eerst advies in te winnen bij een arts.
 • powerwalking-doetinchem.nl / powerwalking trainer(s) behoudt(en) het recht voor om naar eigen beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 • U stemt ermee in dat foto en video materiaal kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals social media en promotiemateriaal. Als u hier bezwaar tegen heeft dient u dit bij de één van de trainsters aan te geven.
 • Je stemt ermee in dat jouw gegevens door powerwalking-doetinchem.nl / powerwalking trainer(s) bewaard zullen worden. powerwalking-doetinchem.nl / powerwalking trainer(s) verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving. Door mee te doen met een (proef)les(sen) ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden powerwalking XL

 • Afmelding is mogelijk tot 7 dagen voor het evenement.

  Dit i.v.m. eventuele reserveringen bij horeca gelegenheden en inkoop.